Filozoficznie Wiosna 2007 O nas Wyślij meila Spis treści numeru 4 Archiwum
 
 
AUTORZY tego numeru:

Agata Dziuban doktorantka, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Jan Bernd Elpert OMFCap misjonarz, zakonnik; doktor; Uniwersytet w Münster
Andrzej Kapusta adiunkt; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Piotr Leśniak adiunkt; Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Marcin Miłkowski doktor; Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Adam Olech adiunkt; Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Robert Poczobut adiunkt; Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
Grzegorz Trela adiunkt; Akademia Pedagogiczna, Kraków
Jerzy WAWRO informatyk; Jarosław
REDAKCJA:
Grzegorz Trela - redaktor prowadzący
Barbara Urbańczyk - oprawa graficzna, korekta tekstów
Jerzy Wawro - webmaster
 
   Naszą dewizą jest zasada: jesteśmy bardziej przeciw, niż za. Jesteśmy osobni, jesteśmy inni. Respektujemy każdą wartość, która jest zasadna (rzetelnie uargumentowana). Kontestujemy wszelkie przejawy bezrefleksyjności. Chcemy być pluralistyczni światopoglądowo, religijnie, politycznie. FILOZOFICZNIE to czasopismo spełniające motto SBB:  SZUKAJ  -  BURZ  -  BUDUJ.
FILOZOFICZNIE adresowane jest do szerokiej publiczności, a nie (wyłącznie) do wąskiego grona odbiorców profesjonalnie zajmujących się filozofią. FILOZOFICZNIE to zachęta do swobody myślenia. FILOZOFICZNIE programowo jest apolityczne, co nie znaczy, że jest obojętne na problematykę polityczno-społeczną. Przeciwnie - sprawy te są nam głęboko nieobojętne, tyle, że stronić będziemy od wątków doraźnych, miałkich, pozbawionych walorów intelektualnych. Chcemy myśleć i zachęcać do myślenia.
W FILOZOFICZNIE prezentowane będą felietony, eseje, krytyki, recenzje... . Wszystko to, co wszędzie, tyle że odmiennie, bo filozoficznie właśnie. Przekornie i z dystansem, odmienną perspektywą - wzbogacającą przestrzeń myśli - nieznaną w istniejącej współcześnie prasie polskiej.
Nie temat, a sposób prezentacji ma być znakiem firmowym FILOZOFICZNIE . Elementy bliskiej nam tradycji myślenia nonkonformistycznego, znaleźć można we wszystkich przejawach światopoglądowej aktywności - nie będziemy realizować "wizji".
FILOZOFICZNIE  zaprasza do nadsyłania wszelkiego rodzaju tekstów, propozycji, sugestii i uwag na adres:  redakcja@filozofia.org.pl

Zachęcam do współpracy
Grzegorz Trela
www.filozoficznie.pl, www.filozofia.org.pl
 
Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie www.filozoficznie.pl bez zezwolenia - zabronione.
Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody redakcji.


Polecamy darmowy program do auki angielskiego