Filozoficznie Lato 2006 O nas Wyślij meila Spis treści numeru 3 Archiwum
 
 

AUTORZY tego numeru:

Dariusz DĄBEK adiunkt; Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
Jarek DĄBROWSKI doktor fizyki, pracownik Instytutu Fizyki Półprzewodników (IHP) Frankfurt nad Odrą
Małgorzata DZIURA asystent; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn
Stanisław HANUSZEWICZ adiunkt; Uniwersytet Zielonogórski
Wanda KAMIŃSKA adiunkt; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Adam OLECH adiunkt; Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
Paula 'Evolva' SADOWSKA licealistka; Wrocław
Izabela STĘPKOWSKA absolwentka Akademii Bydgoskiej
Grzegorz TRELA adiunkt; Akademia Pedagogiczna, Kraków
Izabela TRZCIŃSKA adiunkt; Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Jerzy WAWRO informatyk; Jarosław

REDAKCJA:
Grzegorz Trela - redaktor prowadzący
Barbara Urbańczyk - oprawa graficzna, korekta tekstów
Jerzy Wawro - webmaster

   Naszą dewizą jest zasada: jesteśmy bardziej przeciw, niż za. Jesteśmy osobni, jesteśmy inni. Respektujemy każdą wartość, która jest zasadna (rzetelnie uargumentowana). Kontestujemy wszelkie przejawy bezrefleksyjności. Chcemy być pluralistyczni światopoglądowo, religijnie, politycznie. FILOZOFICZNIE to czasopismo spełniające motto SBB:  SZUKAJ  -  BURZ  -  BUDUJ.
FILOZOFICZNIE adresowane jest do szerokiej publiczności, a nie (wyłącznie) do wąskiego grona odbiorców profesjonalnie zajmujących się filozofią. FILOZOFICZNIE to zachęta do swobody myślenia. FILOZOFICZNIE programowo jest apolityczne, co nie znaczy, że jest obojętne na problematykę polityczno-społeczną. Przeciwnie - sprawy te są nam głęboko nieobojętne, tyle, że stronić będziemy od wątków doraźnych, miałkich, pozbawionych walorów intelektualnych. Chcemy myśleć i zachęcać do myślenia.
W FILOZOFICZNIE prezentowane będą felietony, eseje, krytyki, recenzje... . Wszystko to, co wszędzie, tyle że odmiennie, bo filozoficznie właśnie. Przekornie i z dystansem, odmienną perspektywą - wzbogacającą przestrzeń myśli - nieznaną w istniejącej współcześnie prasie polskiej.
Nie temat, a sposób prezentacji ma być znakiem firmowym FILOZOFICZNIE . Elementy bliskiej nam tradycji myślenia nonkonformistycznego, znaleźć można we wszystkich przejawach światopoglądowej aktywności - nie będziemy realizować "wizji".
FILOZOFICZNIE  zaprasza do nadsyłania wszelkiego rodzaju tekstów, propozycji, sugestii i uwag na adres:  redakcja@filozofia.org.pl

Zachęcam do współpracy
Grzegorz Trela
www.filozoficznie.pl, www.filozofia.org.pl
 
Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie www.filozoficznie.pl bez zezwolenia - zabronione.
Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody redakcji.