Filozoficznie Lato 2006 O nas Wyślij meila Spis treści numeru 2 Archiwum
 
 

AUTORZY tego numeru:

Mirosław HARCIAREK - adiunkt - Politechnika Częstochowska
Łukasz MAŃCZAK - absolwent filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Łukasz RAGAN - student filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Jolanta RYPIEŃ - studentka biotechnologii i filozofii Uniwersytetu Śląskiego
Błażej SKRZYPULEC - student filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Barbara STANOSZ - logik i filozof - emerytowana profesor Uniwersytetu
   Warszawskiego, tłumacz literatury filozoficznej
Grzegorz TRELA - adiunkt - IFiS Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
   Urbaniana University Rzym
Jerzy WAWRO - informatyk

REDAKCJA:
Grzegorz Trela - redaktor prowadzący
Barbara Urbańczyk - oprawa graficzna, korekta tekstów
Jerzy Wawro - webmaster

   Naszą dewizą jest zasada: jesteśmy bardziej przeciw, niż za. Jesteśmy osobni, jesteśmy inni. Respektujemy każdą wartość, która jest zasadna (rzetelnie uargumentowana). Kontestujemy wszelkie przejawy bezrefleksyjności. Chcemy być pluralistyczni światopoglądowo, religijnie, politycznie. FILOZOFICZNIE to czasopismo spełniające motto SBB:  SZUKAJ  -  BURZ  -  BUDUJ.
FILOZOFICZNIE adresowane jest do szerokiej publiczności, a nie (wyłącznie) do wąskiego grona odbiorców profesjonalnie zajmujących się filozofią. FILOZOFICZNIE to zachęta do swobody myślenia. FILOZOFICZNIE programowo jest apolityczne, co nie znaczy, że jest obojętne na problematykę polityczno-społeczną. Przeciwnie - sprawy te są nam głęboko nieobojętne, tyle, że stronić będziemy od wątków doraźnych, miałkich, pozbawionych walorów intelektualnych. Chcemy myśleć i zachęcać do myślenia.
W FILOZOFICZNIE prezentowane będą felietony, eseje, krytyki, recenzje... . Wszystko to, co wszędzie, tyle że odmiennie, bo filozoficznie właśnie. Przekornie i z dystansem, odmienną perspektywą - wzbogacającą przestrzeń myśli - nieznaną w istniejącej współcześnie prasie polskiej.
Nie temat, a sposób prezentacji ma być znakiem firmowym FILOZOFICZNIE . Elementy bliskiej nam tradycji myślenia nonkonformistycznego, znaleźć można we wszystkich przejawach światopoglądowej aktywności - nie będziemy realizować "wizji".
FILOZOFICZNIE  zaprasza do nadsyłania wszelkiego rodzaju tekstów, propozycji, sugestii i uwag na adres:  redakcja@filozofia.org.pl

Zachęcam do współpracy
Grzegorz Trela
www.filozoficznie.pl, www.filozofia.org.pl
 
Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie www.filozoficznie.pl bez zezwolenia - zabronione.
Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody redakcji.