Filozoficznie Wiosna 2006 O nas Wyślij meila Spis treści numeru 1 Archiwum
 
 

AUTORZY TEGO NUMERU:

Ryszard GAJ - Katedra Filozofii Uniwersytet w Białymstoku
Łukasz MAŃCZAK - absolwent filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Agnieszka PUSZKOW - studentka Wydziału Filozoficznego Papieskiej
  Akademii Teologicznej w Krakowie
Robert PIECHOWICZ - student Wydziału Filozoficznego Papieskiej
  Akademii Teologicznej w Krakowie
Agata SAGAN - absolwentka filozofii Uniwersytetu Kardynała
  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wiesław ŚLÓSARZ - Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
Grzegorz TRELA - IFiS Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
  Urbaniana University Rzym
Jerzy WAWRO - informatyk, przedsiębiorca
Maciej WOŹNICZKA - Zakład Filozofii Akademia im. Jana Długosza
  w Częstochowie

REDAKCJA:
Grzegorz Trela - redaktor prowadzący
Barbara Urbańczyk - oprawa graficzna, korekta tekstów
Jerzy Wawro - webmaster

Naszą dewizą jest zasada: jesteśmy bardziej przeciw, niż za.
Jesteśmy osobni, jesteśmy inni . Respektujemy każdą wartość, która jest zasadna (rzetelnie uargumentowana). Kontestujemy wszelkie przejawy bezrefleksyjności. Chcemy być pluralistyczni światopoglądowo, religijnie, politycznie.
FILOZOFICZNIE to czasopismo spełniające motto SBB:  SZUKAJ  -  BURZ  -  BUDUJ.
FILOZOFICZNIE adresowane jest do szerokiej publiczności, a nie (wyłącznie) do wąskiego grona odbiorców profesjonalnie zajmujących się filozofią. FILOZOFICZNIE to zachęta do swobody myślenia. FILOZOFICZNIE programowo jest apolityczne, co nie znaczy, że jest obojętne na problematykę polityczno-społeczną. Przeciwnie - sprawy te są nam głęboko nieobojętne, tyle, że stronić będziemy od wątków doraźnych, miałkich, pozbawionych walorów intelektualnych. Chcemy myśleć i zachęcać do myślenia.
W FILOZOFICZNIE prezentowane będą felietony, eseje, krytyki, recenzje... . Wszystko to, co wszędzie, tyle że odmiennie, bo filozoficznie właśnie. Przekornie i z dystansem, odmienną perspektywą - wzbogacającą przestrzeń myśli - nieznaną w istniejącej współcześnie prasie polskiej.
Nie temat, a sposób prezentacji ma być znakiem firmowym FILOZOFICZNIE . Elementy bliskiej nam tradycji myślenia nonkonformistycznego, znaleźć można we wszystkich przejawach światopoglądowej aktywności - nie będziemy realizować "wizji".
FILOZOFICZNIE  zaprasza do nadsyłania wszelkiego rodzaju tekstów, propozycji, sugestii i uwag na adres:  redakcja@filozofia.org.pl

Zachęcamy do współpracy,
Grzegorz Trela, Jerzy Wawro
 
Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie www.filozoficznie.pl bez zezwolenia - zabronione.
Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody redakcji.